SFO

PLC

 • Karen Axen den 21-06-2016
  Tandplejens nødåbningstider i sommerferien.
 • Lone May Carter den 20-06-2016
  De nye skolebuskort vil blive udleveret på skolen efter sommerferien. Nordjyllands Trafikselskab vil kontakte busselskaberne med oplysning om, at de kørselsberettigede elever har mulighed for at køre uden buskort den første uge efter ferien.  Der er bestilt buskort til de elever, som opfylder nedenstående afstandskriterier:
   
  • For at være kørselsberettiget skal følgende afstandskriterier (målt ud fra korteste vej) være opfyldt:
  • Børnehaveklasse til og med 3. klasse      mere end 2,5 km
         4. klasse til og med 6. klasse                    mere end 6,0 km       

         7. klasse til og med 9. klasse                    mere end 7,0 km

         
         10. klasse                                               mere end 9,0 km

   
  • Elever der vælger en anden skole end distriktsskolen og som opfylder ovenstående afstandskriterier til begge skoler, bevilges gratis bustransport. Der bevilges transport med det antal zoner, som gælder i forhold til distriktsskolen. Hvis der er flere zoner til den valgte skole end til distriktsskolen, skal forældrene selv betale forskellen. Ved valg af anden skole, vil eleven skulle bruge de offentlige transportmidler som allerede er til rådighed. Der indsættes ikke ekstra kørsel, fordi en elev vælger en anden skole end distriktsskolen.
   
   
   
  Med venlig hilsen og ønsker om en rigtig god ferie

  Ingrid Thompsen
  Skolekørsel/privat pasning

  BRØNDERSLEV KOMMUNE
  FAS - Børn og Kultur

  E-mail: Ingrid.Thompsen@99454545.dk
  Sikkerpost: Sikkerpost@99454545.dk
  Telefon: +4599454473
  Web: www.bronderslev.dk
  Adresse: Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev